Pär Larshans Max från Almedalen varför vara en förebild (Swedish)

Pär Larshans is now the new Chief Sustainability Officer for Ragnsells.

#pärlarshans #work #max #sustainable #environment

#work #max #sustainable #p #environment

0 views0 comments

Recent Posts

See All